Snickeri och timring på både ett modernt och traditionellt sätt.

Renovering av gamla och slitna timmerstommar

Traditionell lösvirkesstomme

Gammal och traditionell timringsmetod